eKonferencja Stormshield UTM 22 kwietnia 2020

ShadowProtect Virtual

Backup i odzyskiwanie danych w środowisku wirtualnym

StorageCraft ShadowProtect Virtual jest rozwiązaniem do tworzenia backupu maszyn wirtualnych i szybkiego ich przywracania w przypadku awarii. Dostępny jest w wersjach dla zwirtualizowanych stacji roboczych i serwerów pracujących w środowiskach VMware, MS Hyper-V, Citrix i Oracle. Pod względem funkcjonalności nie różni się od programów StorageCraft ShadowProtect Desktop i StorageCraft ShadowProtect Server przeznaczonych dla maszyn fizycznych poza tym, że nie pozwala na wykonanie backupu dysku na maszynie fizycznej. Co ważne, backup obrazu dysku maszyny wirtualnej może zostać odzyskany zarówno na maszynę wirtualną, jak i na maszynę fizyczną.

Kluczowe korzyści:

 • backup obrazu całego dysku razem z systemem operacyjnym oraz wszystkimi danymi i aplikacjami
 • odzyskiwanie pełnego obrazu dysku (system operacyjny, aplikacje, dane) w jednym prostym kroku jako niezależnej maszyny wirtulanej lub na dowolnym (nawet innym) komputerze - dzięki technologii bare-metal recovery,
 • możliwość odzyskiwania z backupu pojedynczych plików lub folderów,
 • technologie VirtualBootTM i HeadStart RestoreTM pozwalające na skrócenie czasu odzyskiwania serwera po awarii do absolutnego minimum,
 • szyfrowanie backupu algorytmem AES 256,
 • replikacja danych na dysk sieciowy, lokalny lub do chmury.
 • backup przez łącze 3G lub WiFi,

Wspeirane środowiska wirtualne:

 • VMware
 • Oracle VirtualBox
 • Microsoft Hyper-V
 • Citrix XenServer

Uwaga! Programy StorageCraft ShadowProtect Desktop i StorageCraft ShadowProtect Server mogą być wykorzystywane do wykonania backupu zarówno maszyn fizycznych jak i środowisk zwirtualizowanych.

Środowiska Virtualne

Rozwiązania StorageCraft pozwalają na pełny backup zarówno maszyn fizycznych, jak i wirtualnych oraz pełną elastyczność w zakresie odzyskiwania danych po awarii. Maszyny fizyczne mogą zostać odzyskane na maszynach fizycznych (P2P) lub wirtualnych (P2V), podobnie maszyny wirtualne - mogą zostać odzyskane jako wirtualne (V2V) lub na maszynach fizycznych (V2P).

 

Backup jako obraz dysku

Backup obejmuje zawsze cały dysk lub wybraną partycję - z wykorzystaniem technologii Microsoft VSS tworzony jest tzw. obraz dysku. Dzięki temu powstaje kopia zapasowa wszystkich danych przechowywanych na serwerze, wszystkich aplikacji oraz samego systemu operacyjnego wraz z pełną konfiguracją.

Odzyskiwanie danych

Posiadanie backupu to dopiero połowa sukcesu. Gdy dojdzie do awarii, kluczowe znaczenie ma czas potrzebny na odzyskanie dostępu do danych i aplikacji. Im mniej czasu upłynie, tym krótszy przestój w pracy i mniejsze straty spowodowane przez awarię. W przypadku rozwiązań StorageCraft czas ten może być ograniczony do zaledwie kilku minut, niezależnie od rozmiarów backupu.

Odzyskiwanie plików i folderów

Jeżeli uszkodzony serwer był jedynie serwerem plików, bardzo prostym i szybkim sposobem na przywrócenie dostępu do jego danych jest podłączenie najbardziej aktualnego backupu tego serwera jako kolejnego dysku do dowolnego komputera w sieci, na którym zainstalowany jest ShadowProtect i udostępnienie go użytkownikom.

VirtualBoot

W przypadku awarii serwera, najprostszym i najszybszym sposobem na jego przywrócenie do pracy, jest uruchomienie ostatniego poprawnego backupu jako maszyny wirtualnej, w oparciu o StorageCraft VirtualBootTM. W ciągu kilku minut tworzona jest maszyna wirtualna na podstawie ostatniego poprawnego backupu, co umożliwia normalną pracę użytkownikom sieci.

Konsola zarządzająca

Backup StorageCraft ShadowProtect został wyposażony w system centralnej instalacji oraz administracji. Z dowolnej centralnej lokalizacji Administrator sieci może wykonać instalację lub skonfigurować backup na komputerach oraz serwerach znajdujących się w sieci lokalnej.

Weryfikacja backupu

Tworząc i przechowując backup chcesz mieć 100% pewności, że w razie potrzeby będziesz mógł z niego skorzystać. Dlatego każdy backup zaraz po utworzeniu jest automatycznie weryfikowany. Dodatkowo, możliwe jest ustalenie okresu, po którym kopie zapasowe powinny być ponownie weryfikowane pod kątem ich przydatności do użycia.

Powiadomienia mailem

Częste i regularne tworzenie backupu danych to sprawa niezwykle ważna. Oprogramowanie StorageCraft umożliwia regularne wysyłanie powiadomień do wskazanego użytkownika lub administratora, informujących o aktualnym stanie wykonania backupu lub o ewentualnych problemach, jakie pojawiły się przy tworzeniu backupu.

Konsolidacja wielu backupów przyrostowych

Tworzenie backupu zawsze łączy się z koniecznością gromadzenia dużych ilości danych. By maksymalnie ograniczyć ich ilość, w oprogramowaniu StorageCraft stosowane są mechanizmy do konsolidacji backupów. Codziennie tworzone backupy przyrostowe są łączone w backupy dzienne, tygodniowe lub miesięczne.