Barracuda Web Security FLEX

Barracuda Web Security FLEX to oparta o chmurę usługa pozwalająca na filtrowanie treści. Umożliwia implementację reguł pozwalających na izolowanie użytkowników od zagrożeń i nieodpowiednich treści oraz oszczędza przepustowość łączy.

Scentralizowany monitoring

Portal do zarządzania rozwiązaniem Web Security Flex oparty na chmurze pozwala administratorom w szybki i łatwy sposób przeglądać aktywność www użytkowników znajdujących się zarówno wewnątrz sieci firmowej, jak i poza nią. Interfejs użytkownika, mieszczący się na pojedynczej stronie portalu, pozwala administratorom na natychmiastowy podgląd użycia sieci www i diagnozowanie problemów w ciągu zaledwie kilku minut.

Panel kontrolny oparty na www, znajdujący się w rozwiązaniu Barracuda Web Security Flex wyświetla interaktywne wykresy, które pokazują w czasie rzeczywistym aktywność internetową. Raporty uwzględniają takie kryteria, jak: zapytania www, najaktywniejsi użytkownicy i kategorie zawartości, jak również typy plików, stron i aplikacji www. Administratorzy mogą przechodzić ze statystyk systemowych do analizy indywidualnych użytkowników – wszystko za pośrednictwem łatwej w nawigacji strony www.

Pełne, centralne raportowanie

Barracuda Web Security Flex dostarcza raporty, które pokazują aktywność www, zaczynając od statystyk na poziomie systemowym, a kończąc na indywidualnych zachowaniach użytkowników. Administratorzy mogą planować automatyczne dostarczanie raportów za pośrednictwem poczty elektronicznej i eksportować raporty jako HTML, pliki CSV, PDF, XML. Barracuda Web Security Flex zapewnia również raporty śledcze generowane na potrzeby zapytań typu e-discovery.

Elastyczne metody instalacji

Chociaż Barracuda Web Security Flex jest podstawowo oferowana jako usługa oparta na chmurze, to posiada również opcje instalacji spełniające specjalne potrzeby. Urządzenia typu gateway uzupełniają usługę chmury umożliwiając zaawansowaną kontrolę aplikacji, caching i szczegółowe zarządzanie identyfikacją. Takie wdrożenia, dostępne jako sprzęt lub maszyny wirtualne, mogą być używane wedle potrzeb i łączone z filtrowaniem opartym w całości na SaaS. Aby zarządzać użytkowaniem sieci www przez zdalnych użytkowników lub z domowych biur, administratorzy mogą stosować oprogramowanie agentów.

Usługa Barracuda Web Security Flex może być instalowana w kombinacjach SaaS, urządzeń i agentów skrojonych wedle dokładnych potrzeb dowolnej organizacji. Bez względu na sposób instalacji wybrany przez daną organizację, administratorzy rozwiązań Barracuda Web Security Flex w pełni zarządzają wszystkimi opcjami instalacji za pośrednictwem jednego portalu opartego na chmurze.

Filtrowanie treści oparte na chmurze

Barracuda Web Security Flex™ to filtrowanie ruchu internetowego w chmurze. Jest to usługa bezpieczeństwa, która pozwala administratorom na wprowadzanie reguł, potrzebnych do izolacji użytkowników od zagrożeń pochodzących z Internetu, oszczędzania przepustowości sieci i filtrowania zawartości. Pozwala to na egzekwowanie zasad organizacji i zwiększenie produktywności.

Jako usługa oparta na chmurze, posiadająca elastyczne opcje instalacji, Barracuda Web Security Flex jest prostą i oszczędną metodą do zarządzania dostępem do www. Jest użyteczna nawet w bardzo rozproszonych organizacjach, które mają potrzebę zarządzania dużą ilością zdalnych użytkowników, którzy znajdują się poza siecią firmową.

Administratorzy muszą chronić użytkowników przed atakami typu malware pochodzącymi z sieci www i kontrolować, jakie strony internetowe użytkownicy przeglądają w miejscu pracy.

Centralne zarządzanie regułami

Portal centralnego zarządzania w rozwiązaniu Barracuda Web Security Flex pozwala administratorom tworzyć reguły i natychmiastowo aktywować je tam, gdzie są potrzebne. Standardowe reguły aktywują się natychmiast po podłączeniu rozwiązania, co pozwala na natychmiastowe wprowadzenie ochrony przed atakami typu malware, jak również kontroli aplikacji i plików. Reguły można z łatwością dostosowywać do własnych potrzeb.

Aby zapewnić szczegółowe zarządzanie ruchem www, Barracuda Web Security Flex pozwala administratorom tworzyć własne zasady korzystania z Internetu. Administratorzy mogą definiować reguły w oparciu o przynależność do grup, adres IP lub indywidualne wymagania użytkownika. Reguły te mogą zarządzać dostępem do treści zakwalifikowanych do jednej z ośmiu głównych kategorii, które składają się z 95 kategorii podrzędnych. Dostępna jest również funkcja quota, która jest szczególnie przydatna przy rozwiązywaniu problemów związanych z obciążeniem sieci i produktywnością.

Barracuda Web Security Flex pozwala również tworzyć reguły, zarządzające takimi aplikacjami, jak np. P2P/Udostępnianie plików, komunikatory i media streaming. Oprócz zarządzania dostępem do aplikacji tego typu, Barracuda Web Security Flex pozwala również administratorom na wprowadzanie reguł, które zapobiegają ściąganiu i/lub wysyłaniu treści do serwisów internetowych.

 

Materiały do pobrania