Wyślij e-mail do SERVCOMPESET Security PackeKonferencja Stormshield UTM 21 października 2020

ESET-Remote-Administrator

Wyeliminuj problemy ze swojej sieci

Łatwa instalacja i zarządzanie rozwiązaniami ESET w środowisku sieciowym z jednego miejsca. ESET Remote Administrator umożliwia łatwe i skuteczne zarządzanie programami ESET Endpoint Security i ESET Endpoint Antivirus ‘NOD32’ oraz rozwiązaniami ESET do ochrony serwerów plikowych, pocztowych czy bramy internetowej zainstalowanymi w Twojej sieci, niezależnie od jej wielkości.

Zdalna administracja

Dzięki ESET Remote administrator może z jednego miejsca nadzorować całą sieć, zarówno stacje robocze jak i serwery. Wbudowany system zarządzania zadaniami umożliwia szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia. Oprócz tego narzędzie to oferuje między innymi łatwą aktualizację bazy sygnatur wirusów, raportowanie oraz skuteczne egzekwowanie jednej, spójnej polityki bezpieczeństwa dla całej sieci.

ESET Remote Administrator otrzymasz za darmo do każdej licencji biznesowej lub pakietu Enterprise Editon na ESET Endpoint Security i ESET Endpoint Antivirus ‘NOD32’.

Główne zalety

Centralne zarządzanie – Niezależnie od tego, czy Twoja sieć mieści się w jednym miejscu czy obejmuje więcej lokalizacji, możesz zarządzać wszystkimi produktami ESET (bez względu na platformę, na której działają) z jednej konsoli administracyjnej. Znacznie zmniejsza to obciążenie firmowej sieci i daje pewność, że wcałej sieci obowiązuje jednolita i spójna polityka bezpieczeństwa.

Różne uprawienia nawet dla wielu administratorów – Jeśli w danej firmie występuje wielu administratorów posiadających pełny dostęp do konsoli RA, każdy z nich może mieć zdefiniowane własne role. Dzięki temu administratorzy będą mieli dostęp tylko do wydzielonych im konkretnych elementów. Ponadto możliwe jest zapisywanie dziennika wszystkich działań administratora do plików, m.in. działań takich jak typ modyfikacji, czas zmiany oraz szczegóły zmian.

Zdalna instalacja i aktualizacje – Korzystaj z łatwej instalacji zabezpieczeń w całej sieci i automatycznie dostarczaj aktualizacje do poszczególnych komputerów. Jeżeli posiadasz już oprogramowanie ESET możesz również dzięki konsoli dokonać upgradu do nowszej wersji aplikacji.

Synchronizacja z Microsoft Active Directory (AD) – Dzięki synchronizacji z AD możliwe jest zaimportowanie danych, struktury oraz grup użytkowników AD bezpośrednio do ustawień konsoli. ESET RA rozpoznaje konta z uprawieniami administratora i umożliwia ich użytkownikom wykorzystanie swoich danych z AD do autoryzacji w konsoli ESET RA.

Łatwe egzekwowanie polityk – Przydatna opcja zarządzania wszystkimi politykami bezpieczeństwa niezwykle usprawnia edytowanie, łączenie lub przenoszenie reguł. Masz również możliwość skorzystania z domyślnych polityk i tym samym zaoszczędzić czas.

Zaawansowany monitoring – ESET RA na podstawie plików dziennika umożliwia tworzenie wykresów i tabel z danymi na temat stanu bezpieczeństwa sieci. Dodatkowo administrator ma do dyspozycji panel graficzny w przeglądarce internetowej (ESET Dashboard) oferujący szybki przegląd statusu jednostek klienckich oraz samego z możliwością dostosowania widoku do własnych potrzeb.

Zagwarantu nieprzerwane i pewne zabezpieczenie sieci firmowej – Wykorzystuj szczegółowe statystyki oferowane przez rozwiązania antywirusowe ESET, takie jak logi ataków wirusów oraz historia wszystkich zdarzeń kwarantanny i firewalla. Dodatkowe dostępne informacje na temat konkretnych komputerów i stacji roboczych, dotyczące np. aktywnych programów i procesów uruchamianych przy starcie systemu, możesz wydobyć przy użyciu zintegrowanego z programem narzędzia ESET SysInspector.

Główne funkcje

Zdalne skanowanie – Skorzystaj z możliwości zdalnego uruchamiania skanowania; zarówno planowanego jak i na żądanie.

Synchronizacja z Active Directory – Możesz łatwo instalować rozwiązania ESET w dużych firmach posiadających złożone sieci i grupować klientów, by zachować spójny układ sieci.

Zaawansowany harmonogram – Skorzystaj z ujednoliconego interfejsu dla wszystkich zadań; zarówno predefiniowanych jak i tych planowanych na bieżąco.

Kwarantanna - centralne zarządzanie - Zarządzaj wszystkimi poddanymi kwarantannie plikami dzięki pełnemu dostępowi do zestawienia folderów kwarantanny poszczególnych komputerów. Pliki poddane kwarantannie, możesz przywracać, usuwać, bądź wykluczać z dalszego skanowania.

ESET Dashboard – dostęp do przejrzystych raportów dotyczących bezpieczeństwa oraz przeglądu wydajności serwera z poziomu przeglądarki internetowej.

Zwiększone zabezpieczenie przesyłania danych – zabezpiecz przepływ Swocih danych za pomocą algorytmu szyfrującego Advanced Encryption Standard (AES).

Wsparcie większości baz danych – ESET wspiera bazy MS Access, MySQL, MSSQL Server i Oracle.

Audyt pracy administratorów – - ESET Remote Administrator może gromadzić wszystkie informacje w specjalnym logu, zapisującym wszystkie typy modyfikacji programu i ustawień, w tym oznaczenie czasu i szczegóły zmian wykonane przez każdego Administratora.

Zaawansowane zarządzanie komputerami – Możesz wybrać jedną z dwóch opcji grupowania stacji:

  • Statyczne: Klienci przypisani w sieci do grup i podgrup, którym możesz nadawać konkretne nazwy, co znacznie ułatwia późniejszą identyfikację;
  • Parametryczne: Przypisywanie klientów do stale aktualizowanych grup tworzonych na podstawie konkretnych parametrów w sposób automatyczny. Rozwiązanie takie prowadzi do oszczędności cennego czasu administratora, który nie musi szukać w sieci miejsc zainfekowanych lub problematycznych ani przygotowywać raportów i powiadomień na temat zagrożeń.