Audyt podatności SEISMO

Funkcje
Zarządzanie
Monitoring
Raportowanie
Modele
Przetestuj
Cennik

Dzięki funkcji Audytowi podatności kontrolujesz jakie aplikacje sieciowe są zainstalowane na serwerach i stacjach roboczych. Wiesz z jakich wersji przeglądarek internetowych czy klientów pocztowych korzystają użytkownicy. Sprawdzasz pod jakim systemem operacyjnym działa wybrana stacja robocza. Wiesz także, jak zlokalizować w Twojej sieci nieaktualne oprogramowanie, które może być potencjalnym źródłem zagrożenia. Wiesz również jak pozbyć się związanego z tym ryzyka.

Urządzenia NETASQ posiadają opcję skanowania wnętrza sieci w poszukiwaniu jej słabych punktów i potencjalnych zagrożeń. Tym samym firma NETASQ jest pierwszym i jedynym producentem urządzeń UTM, którego rozwiązania oferują kombinację systemu Intrusion Prevention ze skanerem wykrywającym zagrożenia wewnątrz sieci.

Moduł Audytu podatności umożliwia administratorowi wykrywanie słabych punktów sieci firmowej poprzez wyszukiwanie nieaktualnych wersji oprogramowania na stacjach roboczych i wykrywania niedozwolonego typu ruchu wewnątrz sieci. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości system automatycznie informuje o nich administratora, wskazuje zagrożone stacje oraz sugeruje administratorowi źródła, z których może on pobrać odpowiednie poprawki.

Zobacz jak działa Audyt podatności NETASQ SEISMO