Firewall - Kontrola połączeń

Funkcje
Zarządzanie
Monitoring
Raportowanie
Modele
Przetestuj
Cennik

UTM NETASQ wyposażony jest w wysokiej klasy stateful inspection firewall. Pozwala on na pełną kontrolę połączeń sieciowych. Definiowanie reguł jest zadaniem stosunkowo prostym. Intuicyjna konsola Web oraz analizator reguł pozwalają na wychwycenie ewentualnych błędów i sprzeczności w konfiguracji.

Zobacz jak wygląda tworzenie reguł w urządzeniu NETASQ UTM firewall

Jako Administrator masz możliwość zdefiniowania wielu różnych zestawów reguł określających jaki ruch powinien być przez firewall przepuszczany, a jaki blokowany. Możesz ustawiać różne przedziały  czasowe obowiązywania zbiorów reguł. Dzięki NETASQ ustalasz różne zasady filtrowania ruchu w godzinach i poza godzinami pracy, a także w dni wolne od pracy.

Reguły na firewallu mogą być tworzone dla poszczególnych użytkowników.

Analizator reguł sprawdza poprawność konfiguracji firewalla, tzn sprawdza, czy stworzone reguły są poprawne pod względem użytych obiektów i metod skanowania ruchu oraz czy nie ma reguł pokrywających się lub sprzecznych. W przypadku wykrycia nieprawidłowośći Analizator wyświetli w dolnej części okna konfiguracyjnego alarm informujący o wykrytym problemie oraz symbolem regułę, dla której wykryto nieprawidłowość.