Kontrola użytkowników

Funkcje
Zarządzanie
Monitoring
Raportowanie
Modele
Przetestuj
Cennik

Polityki bezpieczeństwa dla pojedynczych użytkowników - wielofunkcyjne firewalle NETASQ pozwalają na stosowanie polityk bezpieczeństwa dla pojedynczych użytkowników. Jako administrator możesz przypisywać reguły bezpieczeństwa dla każdego z użytkowników. Możesz monitorować i analizować aktywności poszczególnych pracowników w sieci niezależnie od tego na jakiej stacji pracują. Dokładnie wiesz np. jakie stron internetowe przegląda i z jakich aplikacji sieciowych korzysta.  

Każde urządzenie NETASQ posiada wewnętrzną bazę LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), która może być wykorzystana do przechowywania danych użytkowników niezbędnych podczas autentykacji (nazwa użytkownika, hasło, certyfikat itp.).

Możliwe jest także użycie zewnętrznej bazy LDAP, co jest szczególnie użyteczne, gdy ta sama grupa użytkowników ma mieć możliwość dostępu do kilku urządzeń. NETASQ UTM współpracuje również z innymi bazami, jak RADIUS, Kerberos, Active Directory czy NTLM Server. Na każdym urządzeniu można stworzyć własną bazę użytkowników.

Dzięki autoryzacji użytkowników możliwość zalogowania się do systemu może zostać ograniczona do określonych dni lub/i godzin. W zależności od tego, kto zaloguje się na danym komputerze zawsze będzie miał swoje uprawnienia.