R2Płatnik STANDARD - program kadrowo-płacowy dla małych i średnich firm

R2Płatnik - dobry i sprawdzony program kadrowo-płacowy

Pobierz demo
Kup teraz
Obejrzyj film

R2płatnik R2płatnik

to bardzo dobry, sprawdzony i w pełni funkcjonalny program kadrowo-płacowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS.

Projekt systemu został oparty o wieloletnie doświadczenie z zagadnień płacowo-kadrowych. R2płatnik jest trzecią generacją systemów płacowo-kadrowych rozwijanych od 1992 roku.
System charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, dopasowaną do wielkości firmy, szybkim wdrożeniem i prostą parametryzacją. Mimo intuicyjnej i łatwej obsługi program kadrowo-płacowy R2płatnik uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów i spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników.

Opis programu kadrowo-płacowego R2płatnik STANDARD

Rozliczanie czasu pracy

 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników

 • różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy;
 • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym;
 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy

 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników;
 • kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika;
 • możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf);
 • karta urlopowa z kontrolą limitów

 • wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca;
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków

 • wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw;
 • korekty do poprzednich zwolnień;
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń

 • biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę;
 • ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń;
 • możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy;
 • rozliczanie płacy akordowej

 • możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy;
 • szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej.

R2Płatnik - karta pracy

Raporty i zestawienia

 • rozliczanie wynagrodzeń

 • roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet;
 • zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS;
 • współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi;
 • współpraca z programem do elektroniczej wymiany danych z NFZ;
 • współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań;
 • rozliczanie kosztów wynagrodzeń

 • szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia;
 • szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5;
 • współpraca z popularnymi systemami F-K;
 • planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów

 • szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06 i Z-12;
 • zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia;
 • eksport zestawień do innych systemów (np.Excel) w celu dalszej analizy;
 • wysyłka zestawień pocztą elektroniczną;
 • rozliczenia z pracownikami

 • estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje;
 • seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce;
 • możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy

R2Płatnik - Świadectwo pracy

Minimalne wymagania sprzętowe programu kadrowo-płacowego R2płatnik

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz;
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8;
 • min. 512 MB pamięci RAM;
 • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku;
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM;
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji);
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768;
 • drukarka laserowa lub atramentowa.

Ewidencja pracowników

 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy

 • możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów;
 • wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami;
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych

 • przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp;
 • poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki;
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań

 • kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń;
 • uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie;
 • obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń;
 • dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań;
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty

 • kontrola salda spłat pożyczek ratalnych;
 • kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych;
 • rozliczanie ryczałtu samochodowego;
 • ewidencja kar i nagród;
 • ewidencja wyposażenia

 • rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania.

R2Płatnik - lista płac

Naliczanie wynagrodzeń

 • modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań

 • standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac;
 • unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania;
 • definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń;
 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu

 • aktualizacja parametrów naliczania przez internet;
 • rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe);
 • automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt;
 • czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera;
 • możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną;
 • oryginalny system kontroli naliczeń;
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło);
 • podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto;
 • wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach;
 • przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS;
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów

 • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS;
 • współpraca z właściwym systemem bankowym.

R2Płatnik - Wydruk listy płac

Dodatkowe zalety systemu

 • wersje wielofirmowe

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej;
 • import danych firm z programu płatnik ZUS;
 • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej;
 • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne;
 • dedykowane wersje dla biura rachunkowego;
 • ujednolicone standardy pracy;
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną;
 • wersja sieciowa

 • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL;
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom;
 • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników;
 • bezpieczeństwo danych

 • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach;
 • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych;
 • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika.