Środki trwałe dla małych i średnich firm

R2Środki STANDARD - ewidencja środków trwałych dla małych i średnich firm

pobierz demo R2środki
kup teraz R2środki
Film R2środki

R2środki

R2środkiR2środki to program przeznaczony do ewidencji środków trwałych. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

R2środki to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie szczegółowej ewidencji i prawidłowe rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu.

W naszej ofercie program znajduje się od 2005 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, dopasowaną do wielkości firmy, szybkim wdrożeniem i prostą parametryzacją.

R2środki są przystosowane do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt). M.in. dzięki temu program sprawdza się bardzo dobrze w biurach rachunkowych, gdzie umożliwia rozliczanie różnorodnych firm przy zachowaniu tego samego interfejsu i przyzwyczajeń użytkownika.

Opis programu R2Środki STANDARD

Amortyzacja środków trwałych

 • generowanie planu amortyzacji

 • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna;
 • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna;
 • możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej);
 • automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji;
 • możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania;
 • automatyczne odpisy amortyzacyjne

 • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka;
 • automatyczne generowanie dekretów księgowych;
 • ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów;
 • szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5;
 • dowody wewnętrzne dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów;
 • raporty i zestawienia

 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej za poszczególne lata;
 • zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów.
   

R2Środki - Amortyzacja

Dodatkowe zalety systemu

 • wersje wielofirmowe

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej;
 • dedykowane wersje dla biura rachunkowego;
 • ujednolicone standardy pracy;
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną;
   
 • wersja sieciowa

 • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL;
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom;
 • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników;
 • bezpieczeństwo danych

 • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach;
 • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych;
 • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych;
 • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika.
   

R2Środki - Karta środka trwałego

 


 

 

Ewidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • pełna Klasyfikacja Środków Trwałych zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji;
 • możliwość podziału na grupy, działy i miejsca użytkowania;
 • przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją ich zmian;
 • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne);
 • wydruk karty środka KS zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami, dokumentami zakupu/sprzedaży i częściami składowymi;
 • wydruki ewidencji spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów;
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów;
 • ewidencja przeprowadzonych operacji

 • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, częściowa likwidacja, częściowa sprzedaż, likwidacja, sprzedaż, przekazanie;
 • wydruk dokumentów OT, MT, LT, PT, WT, OS z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb;
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją;
 • ewidencja części składowych

 • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży;
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, dostawców i firm świadczących serwis).

R2Środki - Środki trwałe

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy

 • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne);
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji;
 • operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia;
 • dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta).
 • wydruk ewidencji wyposażenia

 • wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży);
 • wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb;
 • wydruk ewidencji wyposażenia dla wybranych grup i lokalizacji.

R2Środki - Wyposażenie

Minimalne wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz;
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8;
 • min. 512 MB pamięci RAM;
 • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku;
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM;
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji);
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768;
 • drukarka laserowa lub atramentowa.