Pełne wsparcie dotyczące systemów informatycznych

Pełna obsługa wdrożeniowa obejmująca:

 • finanse i księgowość
 • kadry – płace
 • handel – magazyn
 • środki trwałe
 • sprawozdania finansowe

Pełne wsparcie wdrożeniowe obejmujące wszystkie etapy wdrożenia:

 • analiza i wybór najlepszego rozwiązania
 • negocjacje warunków ekonomicznych oraz technicznych
 • pełna i kompletna analiza przedwdrożeniowa
 • wdrożenie systemu
 • analiza i wnioski powdrożeniowe

Import danych z innych programów

 • plan kont, obieg dokumentów, rozrachunki
 • baza kontrahentów i pracowników
 • baza produktów i środków trwałych
 • dane kadrowe i płacowe

Obsługa i serwis powdrożeniowy

 • pełne wsparcie użytkowników oprogramowania ERP (helpdesk)
 • dostosowywanie konfiguracji i ustawień oprogramowania
 • rozwiązywanie problemów związanych z działaniem oprogramowania
 • projektowanie i implementacja rozwiązań dodatkowych, automatyzujących pracę z systemem
 • integracja poszczególnych modułów systemu