eKonferencja Stormshield UTM 22 kwietnia 2020

ShadowControl ImageManager

Program do zarządzania procesami związanymi z backupem

StorageCraft ShadowControl ImageManager jest programem pozwalającym na sterowanie procesami związanymi z zarządzaniem backupami, takimi jak: konsolidacja backupów przyrostowych, weryfikacja backupów, replikacja backupów do dowolnej zdalnej lokalizacji oraz retencja. Program Image Manager pozwala również na wykorzystanie dodatkowych funkcji: inteligentFTPTM, ShadowStreamTM oraz HeadStart RestoreTM.

Kluczowe korzyści:

  • replikacja backupów na dysk lokalny, dysk sieciowy lub do chmury,
  • weryfikacja poprawności wykonania backupu,
  • konsolidacja backupów przyrostowych w dzienne, tygodniowe i miesięczne,
  • możliwość scalenia wielu miesięcznych plików backupu w jeden plik,
  • automatyczne usuwanie starszych backupów zgodnie z ustaloną polityką,
  • unikalna technologia HeadStart RestoreTM, pozwalająca na minimalizację czasu odzyskiwania backupu,
  • możliwość zdefiniowania procentowego poziomu wydajności przetwarzania wykonywanych zadań,
  • możliwość konfiguracji obciążenia łącza w czasie replikacji backupu (np. w ramach tygodniowego harmonogramu),
  • powiadomienia emailowe dotyczące zdarzeń związanych z backupem.

Program StorageCraft ImageManager jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników wszystkich wersji programów StorageCraft ShadowProtect. Opcje inteligentFTPTM, ShadowStreamTM oraz HeadStart RestoreTM są opcjami licencjonowanymi oddzielnie.

ShadowStream

Replikacja backupu do chmury stanowi często dodatkowe zabezpieczenie na wypadek zniszczenia backupu podstawowego. Technologia StorageCraft ShadowStreamTM pozwala na efektywną replikację do chmury nawet przez stosunkowo wolne lub zakłócone łącze.

intelligentFTP

Replikacja jest procesem pozwalającym na utworzenie dodatkowej kopii już wykonanego backupu, która przechowywana jest zwykle w innym miejscu niż pierwotnie wykonany backup. Do wykonania replikacji do sieci LAN, WAN lub do zasobów FTP konieczne jest wykupienie opcji StorageCraft inteligentFTPTM.

HeadStart Restore

Technologia HeadStart RestoreTM pozwala na uruchomienie w pełni funkcjonalnego serwera wirtualnego w kilka minut od momentu awarii, nawet jeżeli uszkodzony dysk zawierał wiele terabajtów danych. Pozwala na przygotowywanie pliku .VHD lub .VMDK w czasie, gdy backupowany serwer pracuje normalnie i tworzone są kolejne backupy przyrostowe.

Konsolidacja

Aby uniknąć rozrastania się łańcucha zależnych od siebie backupów przyrostowych, StorageCraft ShadowControl ImageManager pozwala na konsolidację utworzonych backupów przyrostowych. Backupy przyrostowe utworzone danego dnia są konsolidowane po określonym czasie w backupy dzienne, backupy dzienne w backupy tygodniowe, a backupy tygodniowe w miesięczne.

Retencja

Aby oszczędzać miejsce na dyskach StorageCraft ShadowControl ImageManager pozwala na usuwanie backupów, które nie są już niezbędne. Administrator może zdefiniować czy i po jakim czasie powinny być usuwane backupy przyrostowe wykonywane w ciągu danego dnia, skonsolidowane backupy dzienne i skonsolidowane backupy tygodniowe.

Weryfikacja backupu

Tworząc i przechowując backup chcesz mieć 100% pewności, że w razie potrzeby będziesz mógł z niego skorzystać. Dlatego każdy backup zaraz po utworzeniu jest automatycznie weryfikowany. Dodatkowo, możliwe jest ustalenie okresu, po którym kopie zapasowe powinny być ponownie weryfikowane pod kątem ich przydatności do użycia.

Powiadomienia mailem

Częste wykonywanie backupu jest sprawą bardzo ważną. Oprogramowanie do backupu StorageCraft pozwala na regularne przesyłanie informacji do administratora, dotyczących aktualnego stau wykonywanego backupu oraz o ewentualnych błędach lub problemach, które mogły wystąpić podczas jego tworzenia.