eKonferencja Stormshield UTM 21 października 2020

StorageCraft ShadowProtect Desktop - backup stacji roboczych

Backup i odzyskiwanie danych
dla stacji roboczych i laptopów

StorageCraft ShadowProtect Desktop jest rozwiązaniem do tworzenia backupu danych dysków stacji roboczych i notebooków pracujących pod systemem Windows oraz szybkiego przywracania dostępu do danych w przypadku awarii. Systemy informatyczne stają się coraz bardziej rozproszone i coraz więcej ważnych danych przechowywanych jest bezpośrednio na stacjach roboczych użytkowników czy na laptopach. W tej sytuacji koncepcja tworzenia backupu (kopii zapasowych) danych i programów przechowywanych na serwerach firmowych przestała się sprawdzać. 

W przypadku awarii lub utraty komputera wiele ważnych i cennych danych zapisanych wyłącznie na dysku twardym komputera może zostać bezpowrotnie utraconych, co często stanowi realną stratę dla firmy. Dlatego nowoczesne systemy tworzenia backupu takie jak StorageCraft ShadowProtect obejmują nie tylko dane i programy przechowywane na serwerach firmy, ale także dane na stacjonarnych komputerach użytkowników oraz laptopach używanych przez pracowników mobilnych.

Kluczowe korzyści:

 • backup obrazu dysku wraz ze wszystkimi danymi, aplikacjami i systemem operacyjnym,
 • odzyskiwanie całego obrazu dysku (systemu operacyjnego, danych i aplikacji) w jednym kroku – technologia bare-metal recovery,
 • możliwość odzyskiwania z backupu pojedynczych plików lub folderów,
 • minimalny czas odzyskiwania dostępu do w pełni sprawnego komputera po awarii,
 • technologia VirtualBootTM pozwalająca na szybkie przywrócenie do działania uszkodzonego komputera jako maszyny wirtualnej,
 • odtwarzanie obrazu dysku na zupełnie innym sprzęcie – technologia Hardware Independent RestoreTM,
 • szyfrowanie backupu algorytmem AES 256,
 • backup przez łącze 3G lub WiFi,
 • replikacja danych na dysk lokalny, sieciowy lub do chmury.

Strategia backupu

ShadowProtect pozwala na dostosowanie strategii i częstotliwości wykonywania backupów do potrzeb każdego użytkownika. Jeżeli informacje na Twoim dysku są bardzo często aktualizowane, backup może być wykonywany nawet co 15 minut. Po jednorazowym wykonaniu pełnego backupu, kolejne są tzw. backupami przyrostowymi (incremental backup) i zwykle nie są większe niż kilka czy kilkanaście megabajtów. Dzięki temu przesłanie takiej aktualizacji backupu przez łącze 3G czy WiFi do centrali firmy nie stanowi żadnej trudności. Pozwala to na zapewnienie pełnej ochrony danych przechowywanych na dyskach laptopów pracowników mobilnych.

Backup może być utworzony i przechowywany na praktycznie dowolnym nośniku, do którego masz dostęp. Może to być zewnętrzny dysk USB, dysk innego komputera w tej samej sieci lokalnej, dysk sieciowy lub płyta CD lub DVD. Dodatkowo, utworzony backup może być automatycznie replikowany do innej lokalizacji, tak aby zapewnić jego dostępność w razie fizycznego zniszczenia podstawowej kopii zapasowej. Replikacja może być wykonana na dysk lokalny, sieciowy, serwer FTP lub do chmury.

Szyfrowanie danych

Bardzo istotna jest również ochrona backupu przed dostępem osób niepowołanych. StorageCraft ShadowProtect oferuje możliwość zaszyfrowania backupu z zastosowaniem jednego z 3 dostępnych algorytmów szyfrujących (m.in. AES 256) zapewniając pełne bezpieczeństwo informacji przechowywanych w backupie.

bare-metal recovery

W przypadku wystąpienia awarii dysku lub utraty komputera możesz błyskawicznie (w ciągu kilku minut) odtworzyć z backupu jego wierna kopię (obraz) na nowym, także zupełnie innym sprzęcie, bez konieczności instalowania i konfigurowania Windows oraz wszystkich używanych dotąd aplikacji. Po wystartowaniu nowego komputera z płyty ratunkowej (ShadowProtect Recovery CD) odtwarzasz pełny obraz dysku i po czasie od kilkunastu do kilkudziesięciu minut (w zależności od ilości danych) możesz zupełnie normalnie pracować, jakby nic się nie stało (tzw. technologia bare-metal recovery).

Obsługiwane systemy:

 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate).
 • Windows XP (Home & Professional)
 • Windows 2000 Workstation SP4

Backup jako obraz dysku

Backup obejmuje zawsze cały dysk lub partycję - tworzony jest tzw. obraz dysku. Daje to 100% gwarancję, że wszystkie ważne dane zostaną podczas backupu uwzględnione, bez względu na to, gdzie zostały zapisane na dysku. Co istotne, backupem objęte są także wszystkie zainstalowane na dysku programy, system operacyjny oraz jego ustawienia.

Odzyskiwanie danych

Samo posiadanie backupu jest dopiero połową sukcesu. Gdy wystąpi nieoczekiwana awaria, jednym z ważniejszych parametrów staje się czas potrzebny na odzyskanie pełnego dostępu do danych i aplikacji. Im mniej czasu upłynie, tym krótszy przestój w pracy i mniejsze straty spowodowane przez awarię. W przypadku rozwiązań StorageCraft czas ten może być ograniczony do zaledwie kilku minut, niezależnie od rozmiarów backupu.

Odzyskiwanie plików i folderów

W StorageCraft tworzymy zawsze backup całego dysku (obraz dysku), ale odzyskiwać możesz także pojedyncze pliki czy foldery. Jednym kliknięciem podłączasz backup jako kolejny dysk logiczny i możesz przeglądać, kopiować lub nawet edytować zapisane na nim dane.

VirtualBoot

VirtualBootTM jest narzędziem, które pozwala odtworzyć w ciągu zaledwie kilku minut z backupu wierną kopię komputera jako maszynę wirtualną. Odszukaj najbardziej aktualny backup, kilknij na niego prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu opcję VirtualBootTM. Po chwili będziesz mógł zalogować się do wirtualnej kopii swojego komputera.

Konwersja do maszyny wirtualnej

StorageCraft ShadowProtect pozwala na przekształcenie dowolnego backupu utworzonego na maszynach fizycznych na plik maszyny wirtualnej w formacie .VHD lub .VMDK i uruchomienia go jako maszyny wirtualnej. Funkcjonalność ta jest szczególnie wygodna w mocno zwirtualizowanych środowiskach, gdzie uszkodzoną maszynę fizyczną można szybko i łatwo zastąpić maszyną wirtualną.

Konsola zarządzająca

System backupu StorageCraft ShadowProtect jest wyposażony w centralny system instalacji i administracji. Z centralnej lokalizacji Administrator sieci może wykonać instalację lub też skonfigurować backup StorageCraft na wszystkich komputerach (stacjach roboczych i serwerach) pracujących w lokalnej sieci.

Weryfikacja backupu

Tworząc i przechowując backup chcesz mieć 100% pewności, że w razie potrzeby będziesz mógł z niego skorzystać. Dlatego każdy backup zaraz po utworzeniu jest automatycznie weryfikowany. Dodatkowo, możliwe jest ustalenie okresu, po którym kopie zapasowe powinny być ponownie weryfikowane pod kątem ich przydatności do użycia.

Konsolidacja backupów przyrostowych

Wykonywanie backupu wiąże się zawsze z koniecznością przechowywania dużych ilości danych. Aby maksymalnie ograniczyć ich ilość, w rozwiązaniach StorageCraft ShadowProtect stosowane są mechanizmy konsolidacji wykonywanych backupów. Codzienne backupy przyrostowe mogą być dowolnie łączone (konsolidowane) w backupy dzienne, tygodniowe i miesięczne.

Powiadomienia mailem

Częste i systematyczne tworzenie backupu danych jest sprawą niezwykle krytyczną. Rozwiązania do backupu StorageCraft umożliwiają regularne wysyłanie powiadomień na wskazany e-mail administratora, z informacją o aktualnym stanie wykonania backupu i ewentualnych problemach, które podczas tworzenia backupu mogły się pojawić.