eKonferencja Stormshield UTM 22 kwietnia 2020

ShadowProtect Granular Recovery for Exchange

Narzędzie do wyszukiwania i odzyskiwania danych z backupu MS Exchange

Backup systemu Microsoft Exchange wykonywany jest automatycznie w czasie tworzenia backupu serwera oprogramowaniem StorageCraft ShadowProtect Server. Odzyskiwanie systemu Microsoft Exchange po ewentualnej awarii może być wykonane na kilka różnych sposobów. Jeżeli awarii uległ cały serwer lub dysk, najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest odzyskanie backupu obrazu dysku wraz z systemem MS Exchange. W przypadku gdy awarii uległ jedynie system MS Exchange, korzystając z programu StorageCraft ShadowProtect Server, możliwe jest odzyskanie z backupu całego dysku jedynie systemu MS Exchange na podobnej zasadzie, jak odzyskiwane są poszczególne pliki czy foldery.

Obsługiwane systemy:

  • Microsoft Exchange Server 2010,
  • Microsoft Exchange Server 2007,
  • Microsoft Exchange Server 2003,
  • Microsoft Exchange Server 2000,
  • Exchange Server 5.5.

Możliwe jest także selektywne odzyskiwanie z backupu poszczególnych skrzynek pocztowych systemu MS Exchange, poszczególnych wiadomości czy nawet pojedynczych załączników wiadomości. Funkcjonalność ta wymaga zastosowania programu StorageCraft ShadowProtect Granual Recovery for Exchange.

Rozwiązanie to pozwala administratorowi na swobodne przeszukiwanie zbackupowanego systemu MS Exchange według zadanych kryteriów (takich jak: nadawca wiadomości, odbiorca, temat maila, treść maila oraz jego załączników) i odzyskiwanie pojedynczych elementów.