eKonferencja Stormshield UTM 22 kwietnia 2020

ShadowProtect Small Business Server

Backup i odzyskiwanie danych dla serwerów Windows SBS

StorageCraft ShadowProtect Small Business Server to system do łatwego tworzenia backupu serwerów Windows SBS i szybkiego przywracania ich do działania w przypadku awarii. Pozwala na rejestrowanie zmian zachodzących na serwerze nawet w 15 minutowych odstępach tak, aby w przypadku awarii dysku czy serwera zbackupowane dane były możliwie jak najbardziej aktualne. Unikalne podejście do zagadnienia odzyskiwania danych po awarii umożliwia przywrócenie usług uszkodzonego serwera w ciągu zaledwie kilku minut, co ogranicza wpływ awarii na prowadzoną działalność do absolutnego minimum

Kluczowe korzyści:

 • backup obrazu dysku serwera wraz ze wszystkimi danymi, aplikacjami i systemem operacyjnym,
 • odzyskiwanie całego obrazu dysku w jednym kroku - technologia bare-metal recovery,
 • możliwość odzyskiwania z backupu pojedynczych plików i folderów, możliwość odzyskiwania z backupu baz MS SQL i systemu MS Exchange,
 • odtwarzanie obrazu dysku na zupełnie innym sprzęcie – technologia Hardware Independent RestoreTM,
 • technologie VirtualBootTM i HeadStart RestoreTM pozwalające na skrócenie czasu odzyskiwania serwera po awarii do absolutnego minimum,
 • szyfrowanie backupu algorytmem AES 256,
 • replikacja backupu na dysk lokalny, sieciowy lub do chmury.

Strategia

W zależności od strategii wybranej przez administratora, pełny backup serwera może zostać wykonany jednorazowo lub być wykonywany okresowo w wybrane dni tygodnia czy miesiąca. Pozostałe backupy są backupami przyrostowymi (incremental backup), które są zwykle stosunkowo niewielkie i ich wykonywanie nie wpływa na bieżącą pracę serwera. Pozwala to na wykonywanie regularnych backupów także w ciągu dnia, podczas normalnej pracy systemu, co ma kapitalne znaczenie dla jakości ochrony zapewnianej przez system backupu StorageCraft.

Backup może zostać utworzony na praktycznie dowolnym nośniku lub zasobie sieciowym. Ponadto, może być on automatycznie replikowany do zupełnie innej lokalizacji, zapewniając jego dostępność w razie uszkodzenia lub zniszczenia backupu podstawowego. Replikacja może być realizowana na dysk sieciowy, zasoby FTP lub do chmury (wykorzystanie chmury wiąże się z dodatkową licencją).

Bardzo istotna jest ochrona backupu przed dostępem osób niepowołanych. StorageCraft oferuje możliwość pełnego zaszyfrowania backup z wykorzystaniem jednego z 3 dostępnych algorytmów szyfrujących (np. AES 256) dających pełne bezpieczeństwo przechowywanych w backupie informacji.

HeadStart Restore

Unikalna i nowatorska technologia HeadStart RestoreTM pozwala na uruchomienie całkowicie funkcjonalnego serwera wirtualnego dosłownie w kilka minut od momentu wystąpienia awarii, nawet jeśli uszkodzony dysk zawierał kilkanaście terabajtów danych. Pozwala na przygotowywanie pliku .VHD lub .VMDK w czasie, gdy backupowany serwer pracuje normalnie i tworzone są kolejne backupy przyrostowe. W chwili awarii plik jest uzupełniany o ostatnie aktualizacje i finalizowany. Tak przygotowany obraz serwera może być gotowy do użycia w kilka minut od wystąpienia awarii.

StorageCraft pozwala na odtworzenie wiernej kopii uszkodzonego serwera na zupełnie nowym sprzęcie (tzw. bare-metal restore). Po uruchomieniu nowego komputera z płyty ratunkowej ShadowProtect Recovery CD i wskazaniu backupu, który ma być odtworzony, wszystko dzieje się niemal całkowicie automatycznie. Co niezwykle ważne sprzęt, na którym odtwarzany jest z backupu obraz serwera po awarii, może być zupełnie inny niż ten, na którym pierwotnie działał serwer. Umożliwia to unikalna technologia Hardware Independent RestoreTM (HIR) stosowana w systemach StorageCraft.

Obsługiwane systemy:

 • Windows Small Business Server 2011
 • Windows Small Business Server 2008 (Standard & Premium)
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Small Business Server 2003
 • Windows Small Business Server 2000

Server Backup jako obraz dysku

Backup obejmuje zawsze cały dysk lub wybraną partycję - z wykorzystaniem technologii Microsoft VSS tworzony jest tzw. obraz dysku. Dzięki temu powstaje kopia zapasowa wszystkich danych przechowywanych na serwerze, wszystkich aplikacji oraz samego systemu operacyjnego wraz z pełną konfiguracją.

Odzyskiwanie danych

Posiadanie backupu to dopiero połowa sukcesu. Gdy dojdzie do awarii, kluczowe znaczenie ma czas potrzebny na odzyskanie dostępu do danych i aplikacji. Im mniej czasu upłynie, tym krótszy przestój w pracy i mniejsze straty spowodowane przez awarię. W przypadku rozwiązań StorageCraft czas ten może być ograniczony do zaledwie kilku minut, niezależnie od rozmiarów backupu.

Server Backup jako obraz dysku

Backup obejmuje zawsze cały dysk lub wybraną partycję - z wykorzystaniem technologii Microsoft VSS tworzony jest tzw. obraz dysku. Dzięki temu powstaje kopia zapasowa wszystkich danych przechowywanych na serwerze, wszystkich aplikacji oraz samego systemu operacyjnego wraz z pełną konfiguracją.

VirtualBoot

W przypadku awarii serwera, najprostszym i najszybszym sposobem na jego przywrócenie do pracy, jest uruchomienie ostatniego poprawnego backupu jako maszyny wirtualnej, w oparciu o StorageCraft VirtualBootTM. W ciągu kilku minut tworzona jest maszyna wirtualna na podstawie ostatniego poprawnego backupu, co umożliwia normalną pracę użytkownikom sieci.

Konwersja do maszyny wirtualnej

StorageCraft ShadowProtect pozwala na przekształcenie backupu utworzonego na maszynach fizycznych na plik w formacie .VHD lub .VMDK i uruchomienia go jako maszyny wirtualnej. Jest to niezwykle wygodna funkcja w środowiskach w znacznym stopniu zwirtualizowanych, gdzie dowolną uszkodzoną fizyczną maszynę można w prosty sposób zastąpić nową maszyną wirtualną.

Konsola zarządzająca

Oprogramowanie StorageCraft ShadowProtect wyposażone jest w system centralnej instalacji i administracji. Administrator sieci z centralnej lokalizacji może zainicjować instalację i skonfigurować backup na stacjach roboczych i serwerach pracujących w sieci lokalnej.

Weryfikacja backupu

Tworząc i przechowując backup chcesz mieć 100% pewności, że w razie potrzeby będziesz mógł z niego skorzystać. Dlatego każdy backup zaraz po utworzeniu jest automatycznie weryfikowany. Dodatkowo, możliwe jest ustalenie okresu, po którym kopie zapasowe powinny być ponownie weryfikowane pod kątem ich przydatności do użycia.

Powiadomienia mailem

Regularne tworzenie backupu jest sprawą krytyczną. Rozwiązania StorageCraft pozwalają na regularne wysyłanie powiadomień do administratora, informujących o aktualnym stanie wykonania backupu i o ewentualnych problemach, które mogły się podczas jego tworzenia pojawić.

Konsolidacja backupów przyrostowych

Wykonywanie backupu danych łączy się zawsze z koniecznością magazynowania często dużych ilości danych. Aby w znacznym stopniu ograniczyć ich ilość, w oprogramowaniu do backupu StorageCraft zastosowano mechanizmy konsolidacji backupów. W ten sposób codzienne backupy przyrostowe mogą być konsolidowane (łączone) w backupy dzienne, tygodniowe lub miesięczne.