eKonferencja Stormshield UTM 22 kwietnia 2020

ShadowProtect Server

Backup i odzyskiwanie danych dla serwerów Windows

StorageCraft ShadowProtect Server to system do łatwego tworzenia backupu serwerów Windows i szybkiego przywracania ich do działania w przypadku awarii. Pozwala na rejestrowanie zmian zachodzących na serwerze nawet w 15 minutowych odstępach tak, aby w przypadku awarii dysku czy serwera zbackupowane dane były możliwie jak najbardziej aktualne. Unikalne podejście do zagadnienia odzyskiwania danych po awarii umożliwia przywrócenie usług uszkodzonego serwera w ciągu zaledwie kilku minut, co ogranicza wpływ awarii na prowadzoną działalność do absolutnego minimum. 

Kluczowe korzyści:

 • backup obrazu dysku serwera wraz ze wszystkimi danymi, aplikacjami i systemem operacyjnym,
 • odzyskiwanie całego obrazu dysku w jednym kroku - technologia bare-metal recovery
 • możliwość odzyskiwania z backupu pojedynczych plików i folderów,
 • możliwość odzyskiwania z backupu baz MS SQL i systemu MS Exchange,
 • odtwarzanie obrazu dysku na zupełnie innym sprzęcie – technologia Hardware Independent RestoreTM ,
 • technologie VirtualBootTM i HeadStart RestoreTM pozwalające na skrócenie czasu odzyskiwania danych z serwera po awarii do absolutnego minimum,
 • szyfrowanie backupu algorytmem AES 256,
 • replikacja backupu na dysk lokalny, sieciowy lub do chmury.

Strategia

W zależności od strategii wybranej przez administratora, pełny backup serwera może zostać wykonany jednorazowo lub być wykonywany okresowo w wybrane dni tygodnia czy miesiąca. Pozostałe backupy są backupami przyrostowymi (incremental backup), które są zwykle stosunkowo niewielkie i ich wykonywanie nie wpływa na bieżącą pracę serwera. Pozwala to na wykonywanie regularnych backupów także w ciągu dnia, podczas normalnej pracy systemu, co ma kapitalne znaczenie dla jakości ochrony zapewnianej przez system backupu StorageCraft. 

Backup może zostać utworzony na praktycznie dowolnym nośniku lub zasobie sieciowym. Ponadto, może być automatycznie replikowany do innej lokalizacji, aby zapewnić jego dostępność w razie zniszczenia lub uszkodzenia pliku backupu podstawowego. Replikacja może być realizowana na dysk w sieci lokalnej, zasoby FTP oraz do chmury (funkcjonalność "chmury" wymaga dodatkowej licencji).

Niezwykle istotna jest ochrona backupu przed dostępem osób niepowołanych. StorageCraft daje możliwość zaszyfrowania backupu z zastosowaniem jednego z 3 dostępnych algorytmów szyfrujących (m.in. AES 256) dających gwarancję bezpieczeństwa przechowywanych w backupie informacji.

Head Start Restore

Unikalna technologia HeadStart RestoreTM pozwala na uruchomienie w pełni funkcjonalnego serwera wirtualnego w kilka minut od momentu awarii, nawet jeżeli uszkodzony dysk zawierał wiele terabajtów danych. Pozwala na przygotowywanie pliku .VHD lub .VMDK w czasie, gdy backupowany serwer pracuje normalnie i tworzone są kolejne backupy przyrostowe. W chwili awarii plik jest uzupełniany o ostatnie aktualizacje i finalizowany. Tak przygotowany obraz serwera może być gotowy do użycia w kilka minut od wystąpienia awarii.  

StorageCraft pozwala na odtworzenie wiernej kopii uszkodzonego serwera na zupełnie nowym sprzęcie (tzw. bare-metal restore). Po uruchomieniu nowego komputera z płyty ratunkowej ShadowProtect Recovery CD i wskazaniu backupu, który ma być odtworzony, wszystko dzieje się niemal całkowicie automatycznie. Co niezwykle ważne sprzęt, na którym odtwarzany jest z backupu obraz serwera po awarii, może być zupełnie inny niż ten, na którym pierwotnie działał serwer. Umożliwia to unikalna technologia Hardware Independent RestoreTM (HIR) stosowana w systemach StorageCraft.

Obsługiwane systemy:

 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 & R2
 • Windows EBS Server 2008
 • Windows Server 2003 (Standard Edition & R2, Advanced Edition & R2, Enterprise Edition & R2, Datacenter Edition & R2, Web Edition)
 • Windows Server/Advanced Server 2000 SP4

Server Backup jako obraz dysku

Backup obejmuje zawsze cały dysk lub wybraną partycję - z wykorzystaniem technologii Microsoft VSS tworzony jest tzw. obraz dysku. Dzięki temu powstaje kopia zapasowa wszystkich danych przechowywanych na serwerze, wszystkich aplikacji oraz samego systemu operacyjnego wraz z pełną konfiguracją.

Odzyskiwanie danych

Posiadanie backupu to zaledwie połowa sukcesu. Gdy wystąpi awaria, kluczowe znaczenie będzie miał czas potrzebny na odzyskanie dostępu do danych i aplikacji. Im mniej czasu upłynie, tym krótszy przestój w pracy i mniejsze straty spowodowane przez awarię. W przypadku rozwiązań StorageCraft czas ten może być ograniczony do zaledwie kilku minut, niezależnie od rozmiarów backupu.

Odzyskiwanie plików i folderów

Jeżeli uszkodzony serwer był jedynie serwerem plików, bardzo prostym i szybkim sposobem na przywrócenie dostępu do jego danych jest podłączenie najbardziej aktualnego backupu tego serwera jako kolejnego dysku do dowolnego komputera w sieci, na którym zainstalowany jest ShadowProtect i udostępnienie go użytkownikom.

VirtualBoot

W przypadku awarii serwera, najprostszym i najszybszym sposobem na jego przywrócenie do pracy, jest uruchomienie ostatniego poprawnego backupu jako maszyny wirtualnej, w oparciu o StorageCraft VirtualBootTM. W ciągu kilku minut tworzona jest maszyna wirtualna na podstawie ostatniego poprawnego backupu, co umożliwia normalną pracę użytkownikom sieci.

Konsola zarządzająca

Program StorageCraft ShadowProtect zawiera system centralnej instalacji i administracji. Dowolny administrator sieci z lokalizacji centralnej może zainicjować instalację oraz skonfigurować backup na komputerach (stacjach roboczych i serwerach) pracujących w sieci lokalnej.

Konwersja backupu do maszyny wirtualnej

StorageCraft ShadowProtect umożliwia przekształcenie dowolnego backupu utworzonego na maszynach fizycznych w plik maszyny wirualnej .VHD lub .VMDK oraz uruchomienia go jako maszyny wirtualnej. Funkcja ta jest bardzo wygodna w środowiskach zwirtualizowanych, gdzie dowolną uszkodzoną maszynę fizyczną jest się w stanie łatwo i szybko zastąpić kolejną maszyną wirtualną.

Weryfikacja backupu

Tworząc i przechowując backup chcesz mieć 100% pewności, że w razie potrzeby będziesz mógł z niego skorzystać. Dlatego każdy backup zaraz po utworzeniu jest automatycznie weryfikowany. Dodatkowo, możliwe jest ustalenie okresu, po którym kopie zapasowe powinny być ponownie weryfikowane pod kątem ich przydatności do użycia.

Konsola zarządzająca

Oprogramowanie StorageCraft ShadowProtect wyposażone jest w system centralnej administracji oraz instalacji. Administrator z lokalizacji centralnej może zainicjować instalację oraz ustawić i skonfigurować backupy na komputerach (stacjach roboczych i serwerach) występujących w sieci lokalnej.

Powiadomienia mailem

Regularny backup danych jest sprawą krytyczną. Rozwiązania do backupu StorageCraft umożliwiają wysyłanie powiadomień do administratora z informacjami o aktualnym stanie wykonania backupu oraz o ewentualnych problemach, które mogły się pojawić podczas jego tworzenia.

Konsolidacja backupów przyrostowych

Backup łączy się zawsze z koniecznością gromadzenia i przechowywania dużych ilości danych. Aby maksymalnie ograniczyć ich ilość, w rozwiązaniach do backupu StorageCraft stosowane są mechanizmy konsolidacji backupów. Dzięki temu codzienne backupy przyrostowe mogą być dowolnie łączone (konsolidowane) w backupy dzienne, tygodniowe i miesięczne.