eKonferencja Stormshield UTM 22 kwietnia 2020

ShadowProtect ShadowControl

Monitorowanie stanu backupów w sieci

StorageCraft ShadowControl CMD jest rozwiązaniem do monitorowania stanu backupów w sieci. Informuje administratora o krytycznych parametrach związanych z wykonaniem backupów na poszczególnych maszynach, tym samym gwarantuje, że ich jakość jest zgodna z oczekiwaniami.

Śledzenie zdarzeń

Administrator ma możliwość wyboru parametrów, które będą śledzone dla poszczególnych maszyn czy grup maszyn oraz progów, których przekroczenie będzie raportowane. W zależności od sytuacji śledzone mogą być np zdarzenia: lczba występujących po sobie nieudanych backupów, przekroczenie określonej wielkości backupu, ograniczona ilość dostępnego miejsca na dysku, na którym wykonywany jest backup czy nadmierne obciążenie systemu przez proces backupu.

Raportowanie

Raporty informujące o stanie backupu mogą być wysyłane do wskazanych osób codziennie, tygodniowo lub miesięcznie.

Monitoring

Program ShadowProtect z narzędziem CMD pozwala na zdalne monitorowanie i sprawdzanie statusu backupów wykonywanych przy użyciu programu StorageCraft ShadowProtect na wszystkich komputerach (stacjach roboczych oraz serwerach).

Struktura wielopoziomowa

Administrator sieci może dokładnie śledzić stan poszczególnych backupów z różnych poziomów w zależności od poziomu złożoności sieci komputerowej. Backupowane komputery mogą zostać połączone w grupy odwzorowujące aktualną strukturę firmowej sieci lub indywidualne potrzeby związane z procedurami bezpieczeństa danych.

Parametry backupu

Administrator może zdecydować, jakie parametry związane z tworzeniem backupu są dla niego ważne i powinny być śledzone. Wśród parametrów, które mogą być śledzone są między innymi: rozmiar pliku z backupem, ilość wolnego miejsca na dysku, poziom wykorzystania zasobów komputera przez backup, ilość prób wykonania backup zakończona niepowodzeniem.

Powiadomienia e-mailem

Regularne i częste tworzenie backupu jest zadaniem krytycznym Rozwiązania do backupu StorageCraft pozwalają regularnie wysyłać wiadomości do administratora, przekazując informacje o aktualnym stanie wykonywanych backupów oraz o ewentualnych problemach, które mogły się podczas tworzenia backupu pojawić.

Raportowanie w ShadowProtect

Raporty o stanie backupowanych komputerów mogą być generowane oraz wysyłane do wskazanych administratorów np. codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu.

Zarządzanie z poziomu przeglądarki

Konsola zarządzająca ShadowControl CMD jest dostępna z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.